Smittevernsregler for besøkende i Sjømannskirken i Berlin

Vi vil vi legge til rette for at det skal være trygt å oppholde seg i Sjømannskirken i Berlin

Vi følger nasjonale og regionale smittevernsråd og ber våre besøkende om å overholde følgende regler:

1) Grunnet lokale restriksjoner gjelder fom. mandag 11.11 den såkalte «2G-regelen» på alle arrangement (unntak er gudstjenester). Det vil si at besøkende må vise dokumentasjon på at de enten er fullvaksinert eller er friskmeldt fra korona og i tillegg har fått en vaksinedose. Besøkende skal registre seg med navn, kontaktinformasjon, 2G-status og klokkeslettet for når du kom og gikk. Ta kontakt med personalet for inn- og utsjekk. 

2) Det er maskeplikt innendørs om du beveger deg fritt i rommet, men ikke så lenge du sitter på en designert plass eller ved inntak av mat. Unntak er gudstjenester. Se lenger ned. 

3)    Avstandsregelen på 1,5 meter skal overholdes så lenge du oppholder deg i kirkens lokaler eller er deltager ved gudstjenester.  Familier/mennesker fra samme kohort kan holde mindre avstand innad. Disse oppfordres til å sitte sammen for å frigjøre plass til flere besøkende.

4) Regelmessig håndvask, også ved ankomst, anbefales sterkt. Kun en person kan oppholde seg inne på toalettet til enhver tid.

5) Selvbetjening under arrangement som tilbyr mat er forbudt. Ta kontakt med personalet for betjening. Kjøkkenet har adgang forbudt, med unntak for personalet og frivillige som har avtalt kjøkkentjeneste. Oppvask kan settes i hyllene til venstre for kjøkkendøren.

6) Dersom du er syk eller har koronasymptomer skal du ikke oppholde deg i kirken.

Særskilte regler for feiring av gudstjenester:
* Fellessang tillates under et arrangement, men kun i 15. min/time og med 1 1/2 meters avstand per deltaker. Resterende sang kan utføres av en solist.

*  Utdeling av nattverd kan forekomme, så sant smittevernsutstyr benyttes. NB: Avstandsregler skal overholdes for alle deltakere. 

* Korøvelse kan forekomme, dersom følgende regler overholdes:
Sang i 30, minutt, luftig i 15 minutter, sang i 30 minutter, lufting i 2 timer.

Vi legger til rette for jevnlig lufting av våre lokaler og ber om forståelse for at temperaturen på bygget noen ganger vil være deretter.

Personvernerklæring Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Ved å klikke på «Ok», samtykker du i bruken av slike teknologier. Mer info