Sjømannskirkens strategi

Sjømannskirkens visjon, hovedmål, verdier, målgrupper, kjennetegn og fokusområder.

Barn og unge

Sjømannskirken skaper rom for tro og livsutfoldelse for barn og unge som oppholder seg i utlandet, gjennom et godt møte med Kirken. De får medvirke og oppleve at Sjømannskirken utgjør en positiv forskjell i deres utenlandsopphold.

Frivillighet

Sjømannskirken utfordrer til engasjement og er et godt sted å være frivillig.

Personalutvikling

Sjømannskirken har engasjerte, kompetente og stolte medarbeidere og er:
Attraktiv - rekrutterer og beholder medarbeidere
Ivaretakende – et godt arbeidsmiljø
Utviklende – en lærende organisasjon

Enhetlig kommunikasjon

Sjømannskirken har en god kommunikasjon med målgruppene ved å være:
Tydelig – skaper et riktig bilde av Sjømannskirkens mangfoldige virksomhet.
Gjenkjennelig – har et enhetlig uttrykk uavhengig av avsender.
Kvalitetsbevisst – har et verdibasert kommunikasjonsbudskap.

Oppsøkende arbeid

Sjømannskirken har et relevant oppsøkende arbeid og en beredskap som er tilpasset målgruppenes behov.

Økonomisk utvikling

Sjømannskirken har en bærekraftig økonomi som gir forutsigbarhet og handlingsrom ved økt inntjening og aktiv kostnadsstyring.

Sjømannskirkens visjon er å fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke i verdens hverdag. Vårt hovedmål er å gi mennesker mot til tro, håp og engasjement.

Målgrupper

Sjømannskirken er til for nordmenn som for kortere eller lengre tid bor eller oppholder seg i utlandet, for sjøfolk og de som arbeider på norsk kontinentalsokkel. Organisasjonen henvender seg også til andre nordiske borgere. Når Sjømannskirken i beredskapsarbeidet for nordmenn og norsk næringsliv møter mennesker av andre nasjonaliteter, bistår vi også disse.

Våre verdier er tilhørighet, respekt og trygghet

Vi vil være

En livsnær kirke som skaper rom for tro og samfunnsengasjement.

En oppsøkende kirke som møter mennesker der de er.

En omsorgsfull kirke som bidrar til livsmestring og bekrefter menneskets uendelige verdi.

Personvernerklæring Vi bruker informasjonskapsler for å gjøre opplevelsen på siden så god som mulig. Ved å klikke på «Ok», samtykker du i bruken av slike teknologier. Mer info